Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2020

odbytow
4401 d79f 500
Reposted fromzie zie vianicciekawego nicciekawego

June 17 2020

odbytow

June 11 2020

odbytow
2069 c600 500
Reposted fromtfu tfu viapenispenispenislol penispenispenislol

June 10 2020

odbytow
Reposted fromlaserpony laserpony viackisback ckisback

May 21 2020

odbytow
Reposted fromshakeme shakeme vianiedoskonalosc niedoskonalosc

May 12 2020

odbytow
- Abraham prostytuuje własną żonę faraonowi (Rdz 12:11-16)

- Ojciec wydaje 2 swoje córki na zbiorowy gwałt (Rdz 19:1-8)

- Mężczyzna wydaje swoją konkubinę na zbiorowy gwałt. Po zakończeniu orgii ćwiartuje jej ciało (Sdz 19:22-30)

- Dwie córki Lota upijają swojego ojca w celu podjęcia z nim czynności prokreacyjnych (Rdz 19:30-38)

- Kobieta udaje prostytutkę by uwieść swojego teścia (Rdz 38:12-30)

- Opis rozmiarów męskiego przyrodzenia oraz obfitości ejakulatu, w kontekście erotycznym (Ezekiel 23:20)

- Wytrysk pozapochwowy jako metoda antykoncepcji Onana (Rdz 38:1-10)

- Kanibalizm rodzinny: rodzice zjadają swoje dzieci (2 Królów 6:28-29)

- Wysmarowanie twarzy fekaliami jako forma kary (Malachiasza 2:3)

- Zalecanie samookaleczania jako prewencję przed grzechem (Mt 5:28-30, Mk 9:43-45)

- Gościnność: kobieta zaprasza gościa na nocleg, po czym morduje go śpiącego, wbijając mu młotkiem palik w skroń (Sdz 4:21)

- Nakaz podboju sąsiednich narodów i ludobójstwa. (Pwt 7:1-2)

- Opis mordowania dzieci na oczach ojców, oraz gwałtów na ich żonach (Iz 13:15-16)

- Prawo wojenne: jeńców należy wymordować wraz z ich rodzinami (Liczb 31:17)

- Jak należy ukarać mężczyznę za gwałt? Przymusowym małżeństwem. (Pwt 22:28-29)

- Sakralna dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych. (Kpł 21:16-24)

- Nakaz dyskryminacji kobiet (Pwt 22:5, list do Efezian 5:22-23, 1 list do Tymoteusza 2:11-12, 1 1 list Piotra 3:1-2)
— Biblia
Reposted from1923 1923 viapl pl

May 04 2020

odbytow
5933 f3fa 500
Reposted fromakward akward viatonietak tonietak

April 26 2020

odbytow
9602 ffe3 500
Reposted fromteijakool teijakool vianiedoskonalosc niedoskonalosc

April 21 2020

Sunlight Streams into a Windowless Church Made of Wooden Slats in Japan

All images © Taira Nishizawa

The understated inside of a church in Shizuoka, Japan, lacks the traditional iconography and ornate trimmings often found in similar spaces. Designed by Tokyo-based architect Taira Nishizawa, Sunpu Church is a windowless building made mostly of slatted pine. The open roof allows sunlight to fill the space and cast moving shadows depending on the time of day. It also creates a direct view upward to the sky.

Because the modest building is located next to a busy railway, Nishizawa soundproofed the outer walls to ensure a quiet space for worshipers. In an interview with Arch Eyes, he spoke about his conceptualization process.

The Church Sun-Pu required specific spatial qualities. Just thinking functionally about a church, it’s not much different from a classroom. But the space must feel very different, so I needed a strategy to control that environment directly…I manipulated the performance of the external walls and roof to control the light and sound conditions, which are what distinguishes a church from a normal classroom or meeting place.

Despite its singular cross and intricate entrance panel, the red cedar facade is similarly stark and has turned gray since it was built in 2008. Follow what Nishizawa’s up to on Twitter, and check out the book chronicling his wooden projects. (via Jeroen Apers)

 

Do stories and artists like this matter to you? Become a Colossal Member and support independent arts publishing. Join a community of like-minded readers who are passionate about contemporary art, apply for our annual grant, and get exclusive access to interviews, partner discounts, and event tickets.

Reposted fromcuty cuty vianiedoskonalosc niedoskonalosc

April 20 2020

odbytow

March 27 2020

odbytow
2278 da88 500
Reposted fromstroschek stroschek

March 26 2020

odbytow
6537 3869
Reposted fromjebemtimater jebemtimater viackisback ckisback

March 19 2020

odbytow
7065 0ca6
Reposted fromhcagryppa hcagryppa viarobints robints

March 13 2020

odbytow
7939 cc92 500
Reposted fromID ID viaKetchupsuicide Ketchupsuicide

March 03 2020

odbytow
4560 8847 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia

February 06 2020

odbytow
7787 d023 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

February 05 2020

odbytow
9671 175d
slippy
Reposted fromdelima delima viackisback ckisback

January 20 2020

odbytow
Reposted fromshakeme shakeme vialinemadd linemadd
odbytow
9059 598f
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

January 05 2020

odbytow
8704 acc7 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...